7 tips när du ska välja nästa bilbarnstol för ditt barn

Hur du väljer rätt bilbarnstol för att skydda ditt barn:

Att välja rätt bilbarnstol för din bil och ditt barn kan till en början vara en överväldigande uppgift. Låt oss nu bryta ner denna beslutsprocess till några viktiga tankar:

  1. Se till att den passar ditt fordon – För att förhindra skador måste stolen sitta säkert i din bil och vara i nivå med baksidan av sätet. Det ska inte finnas mer än 2,54 cm (en tum) utrymme mellan toppen av barnets huvud och fasthållningsanordningens övre kant när du använder en bakåtvänd stol.
  2. Den måste vara lämplig för ditt barn – Fasthållningsanordningar klassificeras enligt barnets vikt, längd och ålder. När du köper ett fasthållningssystem ska du kontrollera att det är godkänt av United States National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eller Transport Canada’s Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Cushions Safety Regulations. Du kan också be en utbildad barnpassagerarsäkerhetstekniker eller sjukvårdspersonal att hjälpa dig att välja den bästa sätet för dina behov.
  3. Den måste passa ditt barn ordentligt – För att fungera korrekt är det viktigt att fasthållningsanordningen sitter tätt mot barnets kropp och att den inte vrids eller trasslas ihop med andra remmar. För att göra detta måste du se till att barnet sitter helt bakåt mot sätet och ligger ner om det är ett framåtvänt fasthållningssystem. Den ska också vara korrekt inställd enligt tillverkarens anvisningar.
  4. Selen måste sitta ordentligt – Korrekt monterade selar sitter plant på barnets axlar och fästs säkert vid eller under barnets axelnivå. Selen måste sitta tillräckligt hårt så att den inte glider av barnets axlar när barnet sitter i sitt säte, men inte så hårt att den orsakar obehag.
  5. Den ska ha en etikett fäst med instruktioner för korrekt användning – Etiketten ska innehålla information om installation, åldersintervall, viktgräns, tillverkningsdatum, bruksanvisningar, varningar, återkallelser osv.
  6. Den ska ha en etikett med tillverkningsdatum – Denna information är till hjälp för att avgöra om din fasthållningsanordning för barn har återkallats. Om den inte har gått ut kan du fortfarande använda den tills ditt barn når den maximala viktgränsen eller faller inom det åldersintervallet (beroende på vad som inträffar först).
  7. Den får inte användas efter utgångsdatumet – Det är en bra idé att förvara sätet och dokumentationen på ett säkert ställe så att de är lätt åtkomliga om du behöver dem, men det är viktigt att komma ihåg att din bilbarnstol har ett utgångsdatum, som vanligtvis visas på etiketten tillsammans med bruksanvisningen. Om det har gått ut eller är mindre än sex år gammalt får du inte använda det.